Az ATHENA európai projekt az eContentplus programnak egy úgynevezett „Jó Gyakorlat Hálózata” (Best Practice Network), melyet a MINERVA hálózat kezdeményezett.

Húsz EU tagállamot és 3 egyéb európai megfigyelőt foglal magába, több, mint 100 múzeum és egyéb kulturális intézmény áll közvetlen vagy közvetett kapcsolatban a projekttel, húsz európai nyelven. A projektet az Olasz Kulturális Örökség Minisztériuma koordinálja.

Az Athena céljai:

  • megerősíteni, támogatni és bátorítani azokat a múzeumokat és a kulturális örökség más területeinek intézményeit, amelyek még nem kapcsolódtak be teljesen az Europeana-ba
  • létrehozni olyan skálázható segédeszközöket, ajánlásokat és irányelveket, melyek a többnyelvűségre és szemantikára, metaadatokra és tezauruszokra, adatstruktúrákra vonatkoznak, segítik a múzeumok belső digitalizáló tevékenységét, valamint előmozdítják digitális tartalmaik integrálását az Europeana-ba
  • meghatározni az európai múzeumokban fellelhető digitális tartalmakat
  • hozzájárulni a kulturális örökség különböző területeinek integrációjához, együttműködve más, főként könyvtárakra és archívumokra összpontosító projektekkel, annak érdekében, hogy mindezek az Europeana-ban egyesüljenek
  • kifejleszteni egy olyan technikai infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a szemantikus együttműködést az Europeana-val.

Az ATHENA végső célja, hogy összehozza Európa fontos kulturális résztvevőit és adatgazdáit, felmérje és integrálja a szabványokat és az új európai digitális tartalmakat az Europeana-ba, és így az európai kulturális örökség eredeti és sokoldalú tapasztalatában részesítse a felhasználókat.

Az ATHENA szorosan együttműködik már létező projektekkel (Europeana: az európai digitális könyvtári hálózat; MICHAEL; mindkettő az ATHENA partnere), és intenzív klaszter tevékenységet alakít ki más releváns projektekkel.