המיזם האירופי ATHENA הנו "רשת של עשייה טובה" במסגרת התכנית eContentplus שצמח כיוזמה של רשת MINERVA.

 

השותפים הישירים במיזם באים מ-20 מדינות חברות באחוד האירופי ועוד משלושה מדינות לא-חברות. ישנם עוד שותפי תוכן ישירים המונים 109 מוזיאונים ומוסדות תרבות אחרים, המיצגים 20 שפות אירופיות. המיזם מתואם על ידי המשרד האיטלקי למשאבים ופעילויות תרבות.

 

המטרות של ATHENA כוללות:

 

 • לעודד ולתמוך בהשתתפותם של מוזיאונים ומוסדות אחרים, שעדיין לא מעורבים באופן מלא, במיזם EUROPEANA.

 

 • לייצר מקבץ של כלים מותאמים, המלצות והנחיות, המתמקדים ברב-לשוניות           וסמנטיקה, מטדטה ומילונים מבוקרים (תזאורי), מבנה נתונים וענייני קניין           רוחני, שישמשו מוזיאונים ומוסדות אחרים לתמיכה בפעולות פנימיות של           דיגיטציה ובכדי להקל על  צירוף התוכן הדיגיטאלי שלהם
  ל- EUROPEANA.

 

 • לזהות תוכן דיגיטאלי זמין במוזיאונים אירופיים.

 

 • לתרום לגיבוש של המגזרים השונים בתחום המורשת התרבותית, בשיתוף עם מיזמים נוספים הממוקדים יותר בספריות ובארכיונים, בתוך מטרה כוללת ללכד את התרומות של כולם בתוך EUROPEANA

 

 • לפתח את התשתית הטכנולוגית שתאפשר גישה משתופת לתוכן מבוזר על בסיס סמנטי ל-    EUROPEANA  ( semantic  interoperability).

 

היעדים של ATHENA הם:

 

 • לתרום לגיבושם של המגזרים השונים של המורשת התרבותית במטרה לתעל את התשומות השונות לתוך EUROPEANA. הדבר יתבתצע תוך שיתוף פעולה עם מיזמים נוספים המתמקדים יותר בספריות ובארכיונים.

 

 • לפתח את התשתית הטכנולוגית שתאפשר את התפעול המשותף הסמנטי (semantic interoperability)  עם EUROPEANA

 


ATHENA תפעל:

 

 • ללכד ולגבש בעלי עניין ואוצרי תכנים רלוונטיים מכל רחבי אירופה.

 

 • להעריך ולגבש סטנדרטים וכלים שיקלו על הכללת תוכן דיגיטלי חדש ב- EUROPEANA.

 

 • לאפשר למשתמש של EUROPEANA חוויה מקיפה של המורשת התרבותית האירופית.

 

 • לעבוד עם מיזמים נוספים - EUROPEANA וגם MICHAEL הם שניהם שותפים ב- ATHENA.

 

 • לפתח קשרים ופעילויות משותפות עם מיזמים רלוונטיים נוספים בתוך ה"אשכול" של EUROPEANA כדוגמת EuropeanaLocal .