Det europeiska projektet ATHENA är ett ”nätverk för bästa praxis” som utvecklats av nätverket MINERVA inom eContentplus-programmet.

Parterna kommer från 20 av EUs medlemsländer och tre utomeuropeiska observatörer medverkar. 109 större museer och andra kulturinstitutioner är direkt kopplade till projektet och 20 språk är representerade. ATHENA samordnas av det italienska kulturarvsministeriet.

ATHENAs mål är att

  • Stödja och uppmuntra de museer och andra institutioner som ännu inte är aktiva inom Europeana
  • Skapa en uppsättning skalbara verktyg, rekommendationer och riktlinjer med fokus på flerspråkighet och betydelse, metadata och tesaurusar, datastruktur och upphovsrättsfrågor. Dessa hjälpmedel kan användas av museerna för att stödja det interna arbetet med digitalisering och för att underlätta integrering av digitalt innehåll i Europeana
  • Finna och lyfta fram digitalt material som finns i de europeiska museerna
  • Medverka till integrering av de olika sektorerna inom kulturarvet, med det övergripande målet att alla dessa bidrag ska föras samman inom Europeana. Detta ska ske i samarbete med andra projekt, där fokus är mer riktat mot bibliotek och arkiv.
  • Utveckla en teknisk infrastruktur som möjliggör meningsfullt utbyte av innehåll med Europeana

ATHENA ska

  • Sammanföra relevanta intressenter och samlingsägare från hela Europa
  • Utvärdera och integrera standarder och verktyg för att underlätta tillförandet av nytt digitalt innehåll i Europeana
  • Ge möjlighet för Europeanas användare att få en heltäckande uppfattning av det europeiska kulturarvet
  • Samarbeta med befintliga projekt (Både Europeana och Michael finns med i ATHENA)
  • Utveckla kopplingar och gemensamma aktiviteter med andra viktiga projekt i Europeanas närhet (t ex EuropeanaLocal)