Het Europese project ATHENA is een best practice netwerk binnen het eContentplus programma, opgestart door het MINERVA netwerk.

In het project zijn 20 EU lidstaten, drie niet-Europese waarnemers, meer dan 100 musea en andere culturele instituten betrokken als directe of indirecte partners, in 20 Europese talen. Het project wordt gecoördineerd door het Italiaanse Ministerie voor Cultureel Erfgoed.

ATHENA heeft de volgende doelstellingen:

  • Het versterken, ondersteunen en aanmoedigen van de deelname van musea en andere instituten uit die cultureel erfgoedsectoren die nog niet optimaal zijn betrokken bij Europeana.
  • Het creëren van een geheel van schaalbare werkinstrumenten, aanbevelingen en richtlijnen rond meertaligheid en semantiek, metadata en thesauri, datastructuren en IPR problemen. Deze kunnen door musea gebruikt worden om interne digitaliseringsactiviteiten te ondersteunen en de integratie van hun content in Europeana mogelijk te maken.
  • Identificatie van de aanwezige digitale content in Europese musea.
  • Bijdragen aan de integratie van de verschillende cultureel erfgoedsectoren in samenwerking met andere projecten die zich meer richten op bibliotheken en archieven, met als doel deze verschillende bijdragen samen te brengen in Europeana.
  • Het ontwikkelen van een technische infrastructuur die semantische interoperabiliteit met Europeana mogelijk zal maken.

Het uiteindelijke doel van ATHENA is het samenbrengen van relevante belanghebbenden en eigenaars van content uit Europa, en het evalueren en integreren van standaarden en werkinstrumenten om de opname van nieuwe digitale content in Europeana mogelijk te maken. Op deze manier wil het project de originele en veelzijdige belevenis van het gehele Europese culturele erfgoed over brengen naar de gebruiker.

ATHENA zal nauw samenwerken met reeds bestaande projecten (Europeana: het Europese Digitale Biliotheeknetwerk en MICHAEL, beiden aanwezig in het ATHENA project) en nauwe verbindingen nastreven met andere relevante projecten.