Európsky projekt ATHENA je sieť najlepších praktík, zameraná na výmenu skúseností v oblasti sprístupňovania digitálneho kultúrneho dedičstva. Bol vypracovaný sieťou MINERVA a je financovaný v rámci programu eContentplus.

Medzi partnerov patrí 109 múzeí a iných inštitúcií z 20 členských krajín EÚ, spolu s dodatočnými 3 mimoeurópskymi pozorovateľmi. Hlavným koordinátorom je talianske Ministerstvo pre kultúrne dedičstvo.

Cieľom ATHENA je:

  • Podporovať zapojenie nových múzeí a iných inštitúcií do digitálnej knižnice Europeana
  • Vyvíjať nástroje, odporúčania a najlepšie postupy pre zjednocovanie sématniky, metadátových štruktúr a tezaurov naprieč rôznymi múzeami, podporovať viacjazyčnosť a hľadať odpovede na problémy týkajúce sa autorských práv.
  • Identifikovať digitálny obsah v európskych múzeách
  • Prispieť k integrácií rôznych oblastí kultúrneho dedičstva, najmä z pohľadu zlúčenia ich digitálneho obsahu v Europeane a v súlade s postupmi príbuzných projektov orientovaných na knižnice a archívy
  • Vyvinúť technickú infraštruktúru, ktorá napomôže sémantickej interoperabilite s Europeanou
  • Prepojiť všetkých relevantných partnerov a poskytovateľov obsahu naprieč Európou
  • Vyhodnocovať a zjednocovať postupy a nástroje pre včlenenie nového digitálneho obsahu do Europeany
  • Dať používateľovi Europeany možnosť prístupu k celej škále kultúrneho dedičstva
  • Spolupracovať s existujúcimi projektami (Europeana, Michael)
  • Rozvíjať spoluprácu s ďalšími relevantnými projektami v okruhu Europeany (napríklad EuropeanaLocal)