Evropski projekt ATHENA je ‘Mreža dobrih praks’ v okviru programa eContentplus in temelji na mreži MINERVA.

Sodelujejo partnerji iz 20 držav članic EU, skupaj s tremi zunanjimi opazovalci. V projekt je neposredno vključenih 109 najpomembnejših muzejev in ostalih kulturnih institucij kar predstavlja 20 evropskih jezikov. Koordinira ga Italijansko ministrstvo za kulturno dediščino.

Cilji ATHENA:

  • podpreti in spodbuditi sodelovanje muzejev in ostalih institucij, ki še niso popolnoma vključeni v Europeano;
  • izdelati set prilagodljivih orodij, priporočil in smernic, osredotočenih na multilingvizem in semantiko, metapodatke in tezavre, podatkovne strukture in vprašanja avtorskih pravic. Muzeji jih bodo uporabili za podporo internim procesom digitalizacije in za olajšanje integracije njihovih digitalnih vsebin v Europeano;
  • identificirati obstoječe digitalne vsebine v evropskih muzejih;
  • prispevati k integraciji različnih sektorjev kulturne dediščine s ciljem združiti vse različne prispevke v Europeano. Slednje se bo izvajalo v sodelovanju z ostalimi projekti, bolj knjižnicami in arhivi;
  • razviti tehnično infrastrukturo, ki bo omogočila semantično interoperatibilnost z Europeano.

ATHENA bo:

  • Združevala relevantne deležnike in lastnike vsebin iz celotne Evrope;
  • evalvirala in integrirala standarde in orodja za podporo vključevanju novih digitalnih vsebin v Europeano;
  • omogočila uporabnikom Europeane celovito izkušnjo Evropske kulturne dediščine;
  • delovala z obstoječimi projekti (Europeana in Michael sta oba vključena v projekt ATHENA);
  • razvila povezave in skupne aktivnosti v z ostalimi relevantnimi projekti v klaster Europeane (na primer EuropeanaLocal).