Европейският проект ATHENA представлява мрежа, представяща най-добрите практики в рамките на програма eContentplus, разработена от MINERVA.

В него взимат участие 20 страни членки на Европейския съюз, а като наблюдатели - още 3 европейски страни. Използваните езици са 20. Непосредствено свързани с проекта са 109 музеи и други културни институции, координирани от Италианското министерство на културата.

Целите на ATHENA са:

  • да стимулира и поддържа участието на музеи и други институции, които все още не са част от проект Europeana;
  • да създаде серия инструменти, препоръки и упътвания с особено внимание върху проблемите свързани със съществуването на много езици и различна семантиката, върху метаданните и тезаурусите, върху структурирането на данни и въпросите на авторското право. С публикуването име ще се заемат музеите и така ще се подкрепят вътрешните проекти по дигитализация и ще се подобри интеграцията на дигитално съдържание в Europeana;
  • да установи дигиталното съдържание на музеите, участващи в Europeanа;
  • да допринесе за интегрирането на различни сектори от културното наследство с основната цел всички те да допринесат за разширяването на Europeana. Това ще се извърши чрез сътрудничество с други проекти, които са в по-голяма степен фокусирани върху библиотеки и архиви;
  • да развие техническа инфраструктура, която ще даде възможност за семантичнo взаимодействие с Europeana.

ATHENA ще:

  • обедини институции от цяла Европа, които съхраняват културно наследство;
  • оценява и интегрира стандарти и инструменти за подпомагане включването на ново дигитално съдържание в Europeana;
  • позволява на потребителите на Europeana да се възползват възможно най-пълноценно от европейското културно наследтво;
  • си сътрудничи с актуални проекти (и Europeana, и MICHAEL присъстват в ATHENA);
  • развие връзки и съвместни дейности с други подпоректи на Europeana (например EuropeanaLocal).