ATHENA on eurooppalainen Best Practice Network -verkostohanke, jota rahoitetaan eContentplus-ohjelmasta.

 

Hankkeeseen kuuluu partnereita 20 EU-jäsenmaasta ja 3 Euroopan ulkopuolisesta tarkkailijamaasta sekä yli 100 museota ja muuta muistiorganisaatiota partnereina tai liitännäisjäseninä, kattaen 20 eurooppalaista kieltä. Hanketta koordinoi Italian kulttuuriministeriö.

ATHENAn tavoitteena on:

  • Vahvistaa, tukea ja edistää Euroopan digitaaliseen kirjastoon Europeanaan osallistumista museoiden ja muiden sellaisten muistiorganisaatioiden parissa, joiden osuus Eupeanan sisällöstä on toistaiseksi vähäinen.
  • Tuottaa joukko sovellettavia työkaluja, suosituksia ja ohjeistuksia, jotka keskittyvät monikielisyyden ja semanttisten työkalujen käytön edistämiseen, metadataan, asiasanoitukseen, tietorakenteisiin sekä tekijänoikeuskysymyksiin, käytettäväksi museoille niiden sisäisen digitointityön yhteydessä sekä helpottamaan museoiden sisältöjen liittämistä osaksi Europeanaa.
  • Tunnistaa Euroopan museoissa olevaa, digitaalisessa muodossa olevaa kulttuuriperintöä.
  • Edistää kulttuuriperinnön eri sektoreiden lähentymistä toisiinsa yhteistyössä muiden, lähemmin kirjastoja ja arkistoja koskevien hankkeiden kanssa, tavoitteena saattaa näiden hankkeiden sisällöt ja tuotokset osaksi Europeanaa
  • Kehittää tekninen infrastruktuuri, joka mahdollistaa aineistojen semanttisen yhteensopivuuden Europeanan kanssa

ATHENAN päätavoite on saattaa yhteen keskeiset toimijat ja sisällön haltijat eri puolilta Eurooppaa, arvioida käytössä olevia standardeja ja työkaluja sekä edistää niiden käyttöön ottoa uuden digitaalisen sisällön tuomiseksi Europeanaan, ja siten välittää loppukäyttäjälle kuva Euroopan koko kulttuuriperinnön aidosta ja rikkaasta laajuudesta ja kerroksellisuudesta.

ATHENA tavoittelee päämääriään tiiviissä yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa (Europeana: the European digital library network sekä MICHAEL, kummatkin hankkeen jäseniä) sekä edistää yhteistyötä ja verkottuu muiden tavoitteiden kannalta keskeisten projektien kanssa.