ATHENA ir Eiropas projekts, kas tiek īstenots programmas eContentplus ietvaros, balstoties uz MINERVA projekta rezultātiem.

Projektā iesaistīti partneri no 20 ES dalībvalstīm un 3 valstīm, kas nav Eiropas Savienībā;  piedalās vairāk kā 100 muzeji un citas kultūras institūcijas; aptver 20 Eiropas valodas. Projektu koordinē Itālijas Kultūras mantojuma ministrija.

Projekta ATHENA mērķi ir:

  • pastiprināt, atbalstīt un veicināt muzeju un citu organizāciju dalību, kas pārstāv tādus kultūras mantojuma sektorus, kuri vēl nav pilnībā iekļāvušies Europeana tīklā;
  • izstrādāt virkni elastīgu un viegli pielāgojamu rīku, ieteikumu un vadlīniju, fokusējoties uz daudzvalodīgumu un semantiku, metadatiem un tezauriem, datu struktūru un Intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem, ko muzejos varēs izmantot iekšējo digitalizācijas aktivitāšu atbalstam, un, kas veicinās to satura integrāciju Eiropas Digitālajā bibliotēkā Europeana;
  • identificēt Eiropas muzejos esošo digitālo saturu;
  • veicināt dažādu kultūras mantojuma sektoru integrāciju, cieši sadarbojoties ar citiem projektiem, kas tiešāk fokusējas uz bibliotēkām un arhīviem; virsuzdevums - apvienot šos dažādos pienesumus Europeana tīklā;
  • Izstrādāt tehnisko infrastruktūru, kas nodrošinās semantisku sadarbspēju Eiropas Digitālajā bibliotēkā Europeana.

ATHENA virsuzdevums ir savest kopā atbilstošas ieinteresētās puses un satura īpašniekus no muzejiem visā Eiropā, izvērtēt un integrēt konkrētus rīkus, kas atvieglotu jauna satura iekļaušanu Europeana, rezultātā dodot lietotājam piekļuvi oriģinālajam un daudzpusīgajam Eiropas kultūras mantojumam.

ATHENA strādās ciešā sadarbībā ar citiem projektiem (Europeana: Eiropas Digitālo bibliotēku tīklu un MICHAEL) un attīstīs intensīvas klasterēšanas aktivitātes ar citiem atbilstošiem projektiem.

 

RSS